Hledej

Asie

Nový příspěvek

Asie

Asijský světadíl - počítačový model pohledu z vesmíru
Asijský světadíl - počítačový model pohledu z vesmíru
Regiony Asie: ██ Severní Asie ██ Střední Asie ██ Jihozápadní Asie ██ Jižní Asie ██ Východní Asie ██ Jihovýchodní Asie
Regiony Asie:

██ Severní Asie

██ Střední Asie

██ Jihozápadní Asie

██ Jižní Asie

██ Východní Asie

██ Jihovýchodní Asie

Asie je svou rozlohou 44 603 853 km2 nejrozlehlejší a počtem obyvatel 3 981 900 000 nejlidnatějším světadíl, který tvoří součást kontinentu zvaného Eurasie a také Eurafrasie. Ačkoliv hranice Asie nejsou přesně určitelné, všeobecně se jako hranice udává Ural na západě, dále řeka Emba, pobřeží Kaspického moře, severní předhůří Kavkazu, Azovské moře, Černé moře, úžina Bospor, Marmarské moře a úžina Dardanely, tato hranice je dána geograficky, faktickou hranici zde tvoří kulturní rozdíly. Od Afriky je Asie oddělena Suezským průplavem. Vše směrem na východ od této pomyslné hranice se považuje za asijský subkontinent. Hranice s Austrálií a Oceánií nejsou přesně určeny, a proto se často stanovují podle hranic států.Asijské geografické rekordy

Žádné komentáře