Hledej

Severní Amerika

Severní Amerika

satelitní snímek Severní Ameriky
satelitní snímek Severní Ameriky

Severní Amerika je kontinent na severní zemské polokouli a hlavně západní polokouli. Na severu je ohraničen Severním ledovým oceánem, na východě Atlantským oceánem, na jihovýchodě Karibským mořem a na jihu a na západě Pacifickým oceánem. Jižní Amerika leží na jihovýchodě, propojená se Severní Amerikou Panamskou šíjí. Zabírá plochu asi 24 490 000 km², což je asi 4,8% povrchu planety. V říjnu 2006 byla její populace odhadnuta asi na               514 600 000        obyvatel. Je to po Asii a Africe třetí největší kontinent, a v počtu obyvatel je po Asii, Africe a Evropě čtvrtý.Severní Amerika - geografické rekordy

 Geografie

Severní Amerika zabírá severní část zemské plochy nazývané jako Nový svět nebo Amerika. Pobřeží kontinentu je dlouhé a nepravidelné. Mimo pobřeží se nachází několik ostrovů: hlavně Kanadské arktické ostrovy, Malé a Velké Antily a Aleutské ostrovy. Grónsko, dánský autonomní ostrov a současně světově největší, je na stejné tektonické desce a je geograficky část Severní Ameriky. Bermudy nejsou součástí Ameriky, ale jsou to oceánské poloostrovy, které se utvořily před více než sto miliony let. Nejblíže k nim je Mys Universe v Jižní Karolíně a proto jsou jako část Severní Ameriky často přisuzovány. U pobřeží Kanady se rozkládá St. Pierre a Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon), poslední z kdysi rozsáhlých francouzských držav v Severní Americe.

 Obyvatelstvo

Převažující jazyky v Severní Americe jsou angličtina, španělština a francouzština. Termín angloamerický je používán pro anglicky mluvící země Ameriky: jmenovitě Spojené státy a Kanada (kde jsou oficiální zároveň angličtina a francouzština), ale také někdy Belize a části Karibiku.

Francouzský jazyk hrál v Severní Americe historicky důležitou roli a ponechává si v některých regionech značnou přítomnost. Kanada je oficiálně dvoujazyčná; francouzština je oficiální jazyk kanadské provincie Quebec a je spolu s angličtinou oficiální v provincii Nový Brunsvik. Další francouzsky mluvící oblast je např. také stát Louisiana, kde je též oficiálním jazykem.

Sociálně a kulturně Severní Amerika představuje dobře definovaný celek. Kanada a Spojené státy sdílejí kulturu a podobné tradice jako výsledek toho, že obě země jsou bývalé britské kolonie. Kvůli silným ekonomickým a historickým vazbám se mezi těmito dvěma národy vyvinul společný kulturní a ekonomický trh. Španělsky mluvící část Severní Ameriky sdílí společnou minulost s dřívějšími španělskými koloniemi.

Finančně jsou Kanada a Spojené státy nejbohatšími a nejvyvinutějšími národy na kontinentu; země Střední Ameriky a Karibiku jsou rozvinuté mnohem méně, zatímco Mexiko – nově industrializovaná země – leží mezi těmito dvěma extrémy. Nejdůležitějšími obchodními bloky jsou Karibská komunita a společný trh (CARICOM), Severoamerická zóna volného obchodu (NAFTA) a nedávno podepsaná Středoamerická zóna volného obchodu (CAFTA) – poslední z nich je příklad ekonomické integrace vyhledávaný národy tohoto podregionu jako cesta ke zlepšení jejich finančního stavu.

Demograficky je Severní Amerika rasově a etnicky odlišný kontinent. Její tři hlavní etnické skupiny jsou běloši, černoši a míšenci. Nad ostatními méně početnými skupinami silně převažují američtí indiáni a číňané.

 Nezávislé státy

Na severoamerickém kontinentu se nacházejí tři velké a relativně lidnaté země:

Nejjižnější část Severní Ameriky se často označuje jako Střední Amerika. Na rozlohou malém území se nachází několik států:

V Karibském moři je řada ostrovních států:

 Závislá území

Kromě nezávislých států především v Karibiku existuje řada závislých území, která jsou se svou mateřskou zemí provázána různým stupňem závislosti. Mnohá z nich mají velmi vysoký stupeň autonomie. Nadřazené politické celky těchto území jsou evropské státy a USA, které v minulosti kolonizovaly nová území: